Kontakt

Dane kontaktowe:

M I K sp. z o.o.
Melioracyjna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie
NIP: 8871650604
REGON: 005825870
KRS: 0000061943
BDO: 000076993
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego: 347.000 PLN
www.mikfirma.com.pl

Kadry:
Monika Leśniak-Nowak
tel: (74) 816 41 75
fax: (74) 816 41 76
e-mail: kadry@mikfirma.com.pl

Księgowość i Płatności:
Agnieszka Łógowy-Jurkowska
tel: (+48) 693 899 609
e-mail: agnieszka.logowy@mikfirma.com.pl

Produkcja:

Szef Produkcji:
Daniel Orzeł
tel: (+48) 693 899 612
e-mail: daniel.orzel@mikfirma.com.pl

Zamówienia i sprzedaż

Kierownik ds. Logistyki i Zaopatrzenia:
Anna Saczko
tel: (+48) 601 899 026
e-mail: anna.saczko@mikfirma.com.pl

Hurtownia:
Zamówienia i sprzedaż

tel: (+48) 693 899 622
e-mail: bok@mikfirma.pl

Copyright © 2024 MiK Produkcja - Made by: Design Solutions