O firmie

Firma MiK Sp. z o.o. została założona w czerwcu 1990 roku jako przedsiębiorstwo produkcyjne, trudniące się przetwórstwem części z tworzyw sztucznych.

Dynamiczny rozwój firmy zaowocował w roku 1992 zakupem obiektu przy ulicy Melioracyjnej 6. W roku 2000 nawiązana została współpraca kooperacyjna z firmą Legrand Fael Sp. z o.o. Początkowo obejmowała ona produkcje wyprasek, w kolejnej fazie została rozszerzona o montaż podzespołów elektrycznych.

W roku 2001 firma zmienia status prawny ze spółki cywilnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W roku 2004 firma uzyskała Certyfikat PN-EN ISO 14001:1998 oraz PN oraz PN-EN ISO 9001:2009.

W 2006 roku firma MiK została nagrodzona Gazelą Biznesu 2005 oraz została członkiem Business Centre Club.

W obecnej chwili firma zatrudnia około 150 osób.

Istotną rolę, w procesie zarządzania, spełnia misja przedsiębiorstwa, która wyraża – tak dla otoczenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego – wartości, jakie niesie dana firma, rolę jaką odgrywa w zaspokajaniu potrzeb społecznych. Celem działania firmy MiK Sp. z o.o. jest połączenie koncepcji działania na rynku oraz podejścia produktowego.

Celem podejścia marketingowego MiK Sp. z o.o. jest zaoferowanie takich produktów i towarzyszących im usług, które bardziej aniżeli produkty i usługi oferowane przez konkurentów, usatysfakcjonują klienta należącego do wybranego segmentu rynku

Aktualne Certyfikaty

de2026 en2026 pl2026

Copyright © 2024 MiK Produkcja - Made by: Design Solutions